VARAA NYT:
Kuljetus 24 ja 25.8.2018 Lahteen Cheekin viimeiseen konserttin 24.8.2018
0400-795546

M.Raittinen ky on kuluttajaviraston rekisteröimä matkanjärjestäjä 1642/15/Mj .

Varaamme oikeuden muutoksiin koskien matkaehtoja, aikataulua sekä matkan
peruutusta siinä tapauksessa, että varaajien määrä jää suunniteltua vähäisemmäksi.

Mikäli asiakas peruttaa matkan 28 vrk tai lähempänä lähtöä, peritään varausmaksu ,matkan hinnasta ja kestosta riippuen ,

Peruutuskulut:
Mikäli matka peruutetaan viimeistään 28 vrk ennen matkaa, peritään

palvelumaksu sekä toimistokuluina 15 % matkan kokonaishinnasta,

kuitenkin vähintään 10 € / henkilö.

Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 30 vrk, mutta viimeistään 14

vrk ennen matkaa, peritään palvelumaksu sekä toimistokuluina 25 %

matkan kokonaishinnasta, kuitenkin vähintään 15 € / henkilö.

Mikäli matka peruutetaan myöhemmin kuin 14 vrk, mutta viimeistään

72 tuntia ennen lähtöä, peritään palvelumaksu sekä toimistokuluina 50

% matkan kokonaishinnasta, kuitenkin vähintään 15 € /henkilö.

Alle 48 tuntia ennen lähtöä perutuista matkoista ei takaisinmaksua.

Mikäli matka muutetaan tai peruutetaan Valmismatkalain 15 § 1

momentin 3.kohdan sekä YVE:n 5.1 kohdan perusteella (äkillinen sairaustapaus

tai muu vakava syy), on asiakkaan osoitettava matkalle lähdön

este matkanjärjestäjälle viimeistään 2 viikon sisällä toimitetulla

luotettavalla selvityksellä (esim. lääkärintodistus, jossa mainitaan matkustuskielto).

Näissä tapauksissa peritään toimistokuluina:

20 € / hlö, kun matkan hinta on alle 200€ ja

50 € / hlö, kun matkan hinta on 200€ tai enemmän

sekä matkanjärjestäjälle aiheutuneet todelliset kulut.

Ota yhteyttä